Sinds 1 januari 2022 is Massagepraktijk Vincent aangesloten bij de VBAG en het RBCZ.

Het aansluiten bij een beroepsvereniging heeft verschillende voordelen voor mij maar ook voor jou als cliënt.

Op het moment dat je een praktijk bezoekt welke is aangesloten bij een beroepsvereniging weet je dat je bij een therapeut bent welke voldoende geschoold is, regelmatig bijgeschoold wordt en aan strenge eisen moet voldoen v.w.b. kwaliteit, kennis en kunde. Er wordt door een gekwalificeerde instelling regelmatig een visitatie gepland om de kwaliteit van de praktijk te toetsen en naar een hoger niveau te brengen.

Wat heeft de cliënt als voordeel van deze beroepsvereniging?
Door deze inschrijving en het op pijl houden van kennis krijgt de behandelaar een AGB-code. Deze code staat voor de kwaliteit waar zorgverzekeraars om vragen wanneer het declaraties van behandelingen betreft. Uw behandelingen! Uw declaraties!

Waar moet U als cliënt aan denken voordat U een therapeutische behandeling boekt:

  • Ben ik aanvullend verzekerd voor Massage therapie ( alternatieve geneeskunde) ?
  • Hoe hoog is de vergoeding als de declaratie goedgekeurd wordt?
  • Is een maximum aan het aantal behandelingen per periode/jaar?
  • Controleer of uw verzekering declaraties aanneemt van de VBAG of RBCZ
  • Bij twijfel neem contact op met de Massagepraktijk om te informeren of de behandeling onder de gewenste vergoedingen valt
  • Wees bewust dat bepaalde (ernstige) ziekten niet te genezen of in omvang te verminderen zijn

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Vereniging te Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg